Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@pwszchelm.edu.pl

Szkolenie VLOS

Szkolenie VLOS (Visual Line of Sight)

przygotowuje do Egzaminu Państwowego UAVO VLOS

Jest to uprawnienie podstawowe wpisywane do świadectwa kwalifikacji. Upoważnia posiadacza do wykonywania lotów w zasięgu wzroku, gdzie loty powinny być wykonywane w ciągłym kontakcie wzrokowym z UAV (Unmanned Aerial Vehicle).

Pięciodniowy kurs teoretyczno-praktyczny, na który składają się wykłady z przedmiotów wymaganych na Egzaminie Państwowym, tj.: Prawo lotnicze, Człowiek jako pilot i operator UAV, Zasady wykonywania lotów, Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne, Obsługa, budowa i zasada działania bezzałogowego statku powietrznego. Równolegle prowadzone jest szkolenie praktyczne mające ma na celu wprowadzenie uczestnika w tajniki pilotażu zarówno dla początkujących jak i dla średnio – zaawansowanych operatorów UAV. Sesje symulatorowe mają na celu wyrobienie prawidłowych odruchów
u przyszłego pilota UAV. Po kursie uczestnik może podejść do Egzaminu Państwowego UAVO VLOS. Egzamin realizowany jest w piątym dniu kursu.

Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z branży załogowego
i bezzałogowego lotnictwa.

Cena kursu: 1.799,00 PLN; organizowane w grupach 6-8 os.

Egzamin państwowy

PWSZ w Chełmie zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z przystąpieniem do egzaminu, w tym pomaga w wyborze obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz w znalezieniu ośrodka badań lotniczo – lekarskich.

Egzamin Państwowy na Świadectwo Operatora Bezzałogowych Statków Powietrznych składa się z dwóch etapów:

• egzamin teoretyczny

• egzamin praktyczny

Wykaz niezbędnych dokumentów, które należy przedłożyć w celu rozpoczęcia szkolenia:

• dowód osobisty

• kserokopie polisy ubezpieczeniowej OC

orzeczenie lotniczo – lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego przez ULC –  lista orzeczników

wypełniony i podpisany wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji – Wniosek

dowody uiszczenia opłat związanych z przystąpieniem do egzaminów – Tabela opłat

Dokumenty należy złożyć osobiście w pok. L4 w Centrum Studiów Inżynierskich (CSI)
w Depułtyczach Królewskich 55 pod Chełmem.

Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto:

Bank PEKAO SA I O/Chełm NRB: 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911