Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@pwszchelm.edu.pl

Kwalifikacja pilotaż 2021

Ogóle zasady prowadzenia Procesu Kwalifikacji
na szkolenie lotnicze – Pilotaż, dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn PWSZ w Chełmie – 2021 R.

 

Harmonogram Postępowania Kwalifikacyjnego

Do 15 września 2021 r. do godz. 2400 Rejestracja kandydatów Formularz
20 września 2021 r.

od godz. 1000

Część pisemna –

lotnicza oraz język angielski

Aula PWSZ w Chełmie
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID 19  część ustna postępowania kwalifikacyjnego została anulowana.

21-23 września 2021 r.

od godz. 1000

Część ustna –

lotnicza oraz język angielski

CSI Laboratorium Lotnicze Depułtycze Królewskie

 

Zasady prowadzenia kwalifikacji

Składanie zgłoszeń

Kandydaci zobowiązani są do dokonania rejestracji internetowej, w terminie do 15 września 2021 r., która dostępna jest w zakładce Dla studenta/Formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie pod adresem: http://cl.pwszchelm.edu.pl/?page_id=5008, kandydat wypełnia formularz, który automatyczne zostaje przekierowany do Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie. Dowodem złożenia formularza jest automatyczna odpowiedź wygenerowana do kandydata przez system informatyczny CLu.

 

Do wypełnionego formularza należy załączyć poniższe dokumenty (preferowany format to PDF):

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE (WSZYSCY KANDYDACI):

 • Orzeczenie lotniczo lekarskie klasy pierwszej;

DOKUMENTY nieobowiązkowe (KANDYDACI Z DOŚWIADCZENIEM LOTNICZYM):

 • Licencję PPL(A)/(H) albo Zaświadczenie LKE o zdanym egzaminie praktycznym do licencji pilota samolotowego PPL(A)/(H);
 • Licencję szybowcową SPL albo Zaświadczenie LKE o zdanym egzaminie praktycznym do licencji SPL;
 • Wpis w licencji lub certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie ICAO level 4;
 • Wpis w licencji lub certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie ICAO level 5;
 • Wpis w licencji lub certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie ICAO level 6;
 • Wpis w licencji – VFR NOC lub stosowne zaświadczenie;

Dokumenty składane przez kandydatów z deklarowanym nalotem:

 • Protokół z egzaminu praktycznego PPL;
 • Poświadczenie nalotu w charakterze dowódcy statku powietrznego (PIC) w lotach trasowych po uzyskaniu licencji – książka pilota samolotowego/śmigłowego.

Nie będą przyjmowane wnioski składane osobiście oraz przesłane w wersji papierowej pocztą, dopuszczamy tylko rejestrację elektroniczną.

 

Zakres materiałowy – Test z Wiedzy Lotniczej

Test pisemny z ogólnej wiedzy o lotnictwie, będzie się składał zarówno z pytań zamkniętych jak i otwartych, na jego napisanie kandydat będzie miał 100 minut.
W pytaniach otwartych uzupełniana będzie odpowiedź tekstowo, liczbowo itp.

Zakres wiedzy, którą powinien przyswoić kandydat obejmuje szkolenie teoretyczne do licencji turystycznej – PPL, a w szczególności:

 • Prawo i przepisy lotnicze, procedury służb ruchu lotniczego;
 • Masa i wyważenie oraz osiągi i planowanie lotu;
 • Nawigacja i radionawigacja;
 • Meteorologia;
 • Procedury operacyjne;
 • Ogólna wiedza o samolocie;
 • Zasady lotu;
 • Łączność;
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia;
 • Ogólne bezpieczeństwo lotów;
 • Podstawy historii lotnictwa.

 

Zakres materiałowy –

Test z Języka angielskiego, Rozmowa w Języku angielskim

Czas trwania  – czas 60 min.

Lista zagadnień do egzaminu pisemnego z języka angielskiego:

 • Grammar – English Tenses, Passive Voice, Conditionals (without mixed), Modal Verbs, Reported Speech;
 • Vocabulary: General Vocabulary, prepositions, phrasal verbs – B2 Level, Wordformation;
 • Reading – Aviation Context.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa ma na celu przedstawienie sylwetki kandydata, jest przeprowadzana przed Komisją Kwalifikacyjną PWSZ w Chełmie.

 

 

UWAGA

Potwierdzenie zaliczenia semestru, wysokość średniej arytmetycznej ocen z egzaminów
i zaliczeń oraz wysokość średniej ocen z wychowania fizycznego uzyskanych przez kandydata, zostanie przekazana do Komisji Kwalifikacyjnej bezpośrednio z Działu Obsługi Studenta Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa.

Szczegółowe informację dotyczące podziału na grupy, miejsca prowadzenia kwalifikacji oraz wyznaczenia szczegółowych terminów rozmów z języka angielskiego oraz rozmów kwalifikacyjnych, zostaną przekazane za pośrednictwem strony internetowej po zakończeniu procesu elektronicznej rejestracji kandydatów.

 

Sposób liczenia nalotu dowódczego w lotach trasowych (PIC XC):

Nalot liczony jest od daty uzyskania licencji PPL(A) i weryfikowany na podstawie książki lotów kandydatów. (Komisja w drodze prowadzonego postępowania może wezwać kandydata do przedłożenia oryginału książki lotów, wtedy należy ją dostarczyć do Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie,  bezwzględnie we wskazanym przez Komisję terminie).

 

Obliczenia dokonuje się stosując poniższe zasady zaliczania PIC XC:

 1. Lot wykonany z punktu A do punktu A w czasie co najmniej 1 godziny, z co najmniej jednym lądowaniem.
 2. Lot wykonany z punktu A do punktu B w dowolnym czasie, z co najmniej jednym lądowaniem.

 

Jeżeli wykonano kilka odcinków, należy każdy z nich wpisywać oddzielnie.

Wpisy łączone z większą ilością lądowań jak jeden nie są uznawane jako PIC XC.