Depułtycze Królewskie 55
22-100 Chełm
Pon-Pt
07:30 - 15:30
82 564 00 28
centrumlotnicze@pwszchelm.edu.pl

Informacje dla osób zakwalifikowanych do procesu kwalifikacji na szkolenie lotnicze w roku 2020

Informacje dla osób zakwalifikowanych do procesu kwalifikacji na szkolenie lotnicze w roku 2020.

  • Część pisemna kwalifikacji odbędzie się w dniu 14 września 2020 r. o godz. 10.00, uczestnicy kwalifikacji zostają podzieleni na grupy, każda z grup stawia się w miejscu wskazanym w informacji poniżej („Podział na grupy);
  • Uczestnicy są zobowiązani stawić się pod wskazanym adresem o godz. 9.30 i dokonać REJESTRACJI, która będzie polegała na podejściu do stolika, przy którym będzie pracownik Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie, który potwierdzi tożsamość studenta na podstawie okazanej LEGITYMACJI, następnie odbierze teczkę zawierającą jeden komplet dokumentacji lotniczej (opisany w wytycznych do kwalifikacji);
  • Po zarejestrowaniu uczestnicy zajmą wyznaczone dla nich miejsca, celem złożenia egzaminów. Egzamin z języka angielskiego rozpocznie się bezpośrednio po egzaminie z ogólnej wiedzy lotniczej. Nie można opuszczać sali pomiędzy egzaminami.
  • Jeżeli uczestnik zakończy egzamin przed wyznaczonym czasem, może opuścić salę dopiero po uzyskaniu zgody członka Komisji Kwalifikacyjnej, jednak musi się to odbyć tak, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom.
  • Lista rankingowa z postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona za pośrednictwem strony internetowej Centrum Lotniczego w dniu, 21 września 2020 r. W tym dniu zostaną także określone obowiązki studentów zakwalifikowanych do szkolenia lotniczego, wraz z harmonogramem szkoleń i czynności wstępnych oraz zasad ich odbywania.

 

Instrukcja Sanitarna

  • Uczestnicy stawiają się na kwalifikację zachowując dystans min. 1,5 m. , w maseczkach oraz własnym długopisem, maseczki można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej.
  • Wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązują zasady określone w Instrukcji Sanitarnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, wprowadzonej do stosowania Zarządzeniem Rektora PWSZ w Chełmie Nr 53/2020 z dnia 27 maja 2020 r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji sanitarnej PWSZ w Chełmie.

 

Ważne

  • Na salę egzaminacyjna nie można wnosić żadnych urządzeń elektronicznych (telefonów, kalkulatorów, zegarków itp.) odzież wierzchnią oraz plecaki należy pozostawić w szatni.

Podział na grupy

Instrukcja sanitarna